Privacyverklaring Brass Sieraden d.d. 22 mei 2018

1. Inleiding

Brass Sieraden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hierover vragen dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via info@brasssieraden.nl.

2. Persoonsgegevens die Brass Sieraden verwerkt

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

3. Met welk doel verwerkt Brass Sieraden persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat u een product of dienst heeft afgenomen.

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u heeft afgenomen.

 • Om goederen en diensten te leveren die u heeft afgenomen.

 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u

  eerder heeft afgenomen. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een link in de

  mail.

 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld.

4. Hoe lang bewaart Brass Sieraden persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hierover vragen dan kun uw contact opnemen metinfo@brasssieraden.nl.

5. Delen van persoonsgegevens door Brass Sieraden met derden

We delen uw persoonsgegevens met partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Pagina | 1

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Orderverwerking en facturatie

Voor het verwerken van opdrachten en het maken van facturen maken we gebruik van het programma Mijnwebwinkel van MyOnlineStore te Oss. Met dit bedrijf heeft Brass sieraden een verwerkersovereenkomst afgesloten.

7. MailChimp

Voor het versturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven maken wij gebruik van de e-maildienst MailChimp. Met dit bedrijf heeft Brass Sieraden een verwerkersovereenkomst afgesloten.

8. Google Analytics

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De gegevens die wij in Google Analytics verzamelen, worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Wij gebruiken de Analytics- cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brass Sieraden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brasssieraden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Hoe beveiligt Brass Sieraden persoonsgegevens?

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@brasssieraden.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

• De server en apparaten van Brass Sieraden zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Pagina | 2

 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot.

 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.

 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.

 • Alle medewerkers van Brass Sieraden die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

11. Cookies

Brass Sieraden maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, behalve van Google Analytics-cookies (zie hierboven bij 8).

12. Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig opwww.brasssieraden.nl te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Pagina | 3

© 2010 - 2024 Brass Sieraden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel